SUM會員招募好禮二重奏 購車好康享不完

廠       牌

車       型

選擇車齡 ~

選擇區域

價       格

排  氣  量 ~

保障項目

車       種

SUM嚴選好車

SUM 為您嚴格把關,每輛車都擁有第三方認證、里程保證、保固服務,放心挑選專屬於您的嚴選好車。因為您,讓我們相信您值得更好。

MITSUBISHI

2009

19.8萬

TOYOTA

2014

43.8萬

FORD

2018

61.9萬

TOYOTA

2017

62.0萬

MITSUBISHI

2008

24.5萬

NISSAN

2014

42.5萬

NISSAN

2018

45.8萬

TOYOTA

2008

28.5萬

VW

2015

59.8萬

TOYOTA

2009

28.8萬

NISSAN

2012

30.8萬

MITSUBISHI

2016

36.8萬

HONDA

2014

63.8萬

TOYOTA

2015

43.8萬

TOYOTA

2013

86.8萬

BENZ

2017

328.0萬

HYUNDAI

2013

29.8萬

MITSUBISHI

2010

29.8萬

HONDA

2016

73.8萬

VW

2014

85.8萬

最新上架車輛

MITSUBISHI

2008

19.8萬

MINI

2014

95.8萬

BENZ

2007

48.0萬

VOLVO

2012

49.9萬

SUZUKI

2006

19.8萬

PORSCHE

2007

62.8萬

TOYOTA

2004

10.8萬

HONDA

2012

35.8萬

TOYOTA

2017

49.8萬

BMW

2016

138.0萬

FORD

2018

56.8萬

NISSAN

2009

25.8萬

TOYOTA

2014

43.8萬

TOYOTA

2009

26.8萬

MITSUBISHI

2008

69.8萬

BENZ

2015

99.8萬

MITSUBISHI

2014

39.8萬

HONDA

2016

62.8萬

TOYOTA

2018

69.8萬

MAZDA

2005

18.8萬

TOYOTA

2017

57.8萬

TOYOTA

2017

58.8萬

TOYOTA

2015

47.8萬

TOYOTA

2015

56.8萬

TOYOTA

2016

52.8萬

MITSUBISHI

2011

23.8萬

TOYOTA

2010

35.8萬

LEXUS

2015

125.0萬

TOYOTA

2010

23.8萬

LUXGEN

2012

33.8萬

線上帶看專區

720°VR環景賞車 專人即時解說 不出門也能帶你看車

BMW

2015

139.8萬

TOYOTA

2016

59.8萬

HYUNDAI

2010

35.8萬

提供的服務 加入會員