SUM會員招募好禮二重奏 購車好康享不完

廠       牌

車       型

選擇車齡 ~

選擇區域

價       格

排  氣  量 ~

保障項目

車       種

SUM嚴選好車

SUM 為您嚴格把關,每輛車都擁有第三方認證、里程保證、保固服務,放心挑選專屬於您的嚴選好車。因為您,讓我們相信您值得更好。

BENZ

2014

89.8萬

LUXGEN

2013

30.8萬

TOYOTA

2010

26.8萬

NISSAN

2007

21.8萬

MITSUBISHI

2016

33.8萬

MITSUBISHI

2016

41.8萬

BMW

2013

79.9萬

HYUNDAI

2011

41.8萬

HONDA

2012

48.8萬

TOYOTA

2013

28.8萬

MITSUBISHI

2013

27.9萬

AUDI

2013

118.0萬

HONDA

2015

47.8萬

FORD

2015

41.8萬

MAZDA

2014

47.8萬

TOYOTA

2012

32.8萬

FORD

2015

38.6萬

MITSUBISHI

2015

39.8萬

TOYOTA

2011

26.8萬

TOYOTA

2013

69.8萬

最新上架車輛

BENZ

2017

168.8萬

SUZUKI

2007

25.8萬

MITSUBISHI

2008

20.8萬

HYUNDAI

2014

42.8萬

MITSUBISHI

2007

21.9萬

MAZDA

2017

65.0萬

NISSAN

2016

52.8萬

PORSCHE

2015

288.0萬

TOYOTA

2001

12.0萬

TOYOTA

2016

74.8萬

SUZUKI

2014

32.8萬

VW

2016

39.8萬

LUXGEN

2018

52.8萬

TOYOTA

2015

45.8萬

TOYOTA

2014

56.8萬

LEXUS

2005

35.8萬

MITSUBISHI

2010

20.8萬

MAZDA

2017

75.8萬

BMW

2015

119.0萬

FORD

2014

39.8萬

FORD

2014

49.8萬

TOYOTA

2008

34.8萬

NISSAN

2012

26.8萬

MAZDA

2013

39.8萬

FORD

2005

15.8萬

VW

2014

61.8萬

BMW

2010

88.8萬

LUXGEN

2014

42.8萬

MAZDA

2010

33.8萬

TOYOTA

2011

43.8萬

線上帶看專區

720°VR環景賞車 專人即時解說 不出門也能帶你看車

MITSUBISHI

2017

46.8萬

VOLVO

2010

78.8萬

SUZUKI

2012

38.8萬

MITSUBISHI

2004

18.8萬

VW

2014

55.8萬

MINI

2015

125.0萬

MAZDA

2013

36.8萬

LEXUS

2013

86.8萬

TOYOTA

2007

25.8萬

SUZUKI

2015

35.8萬

SUZUKI

2012

45.8萬

TOYOTA

2014

46.8萬

TOYOTA

2003

12.8萬

HONDA

2014

已收訂

TOYOTA

2017

48.8萬

VOLVO

2010

58.8萬

NISSAN

2012

26.8萬

HONDA

2016

126.8萬

BMW

2014

79.8萬

NISSAN

2009

20.8萬

TOYOTA

2013

33.8萬

LEXUS

2015

110.0萬

HONDA

2015

47.8萬

MAZDA

2017

75.8萬

LEXUS

2006

53.8萬

TOYOTA

2017

80.8萬

TOYOTA

2014

39.8萬

LUXGEN

2012

35.8萬

提供的服務 加入會員